Jeugdcoaching

Jeugdcoaching geef ik voor tieners van 10 tot 15 jaar. Bij een tiener veranderd het lichaam en het gedrag van kind op weg naar volwassenheid. Jouw kind gaat op zoek naar zijn eigen identiteit en maakt zich los van jou als ouder. Dat gaat met vallen en opstaan en dat geeft dan weer iedere keer nieuwe situaties. Hoe ga je daarmee om als ouder en tiener?

Ieder tiener heeft een rugzakje en heeft zijn eigen valkuilen en kwaliteiten en die zijn nog volop in ontwikkeling. Door de Coronacrises zagen we ook dat deze doelgroep het extra zwaar had. Dit zijn tieners die eerst nog mee konden komen in het schoolsysteem en nu hun zelfredzaamheid verliezen en overprikkeld, vermoeid en gedemotiveerd raken. Dat lijdt weer tot frustraties en emoties en verandering van gedrag, wat de sociaal emotionele intelligentie niet ten goede komt. Somberheid (depressie), verveling en verslavingen liggen op de loer. Zoals gameverslaving, alcohol- en drugsverslaving. Helaas zijn dit situaties die in de taboesfeer liggen of zelfs tot normaal worden gezien na verloop van tijd. De kern is, jouw tiener is niet in balans en zit niet lekker in zijn vel.

Waarom tot 15 jaar ? Dit is de overgang periode van de basisschool naar de middelbare school en ik vindt het belangrijk om in die overgang een rol te kunnen spelen om een veilige en vertrouwde plek voor de tiener te creëren om vandaaruit verder te groeien.

Jeugdcoaching geeft extra structuur, handvatten en vaardigheden om hun sociaal emotionele intelligentie verder te ontwikkelen. Met als doel om het bewustzijn, zelfvertrouwen en ontspanning te vinden in het zijn wie je bent. Sociale vaardigheden leren te verbeteren, zichzelf te motiveren en verder te ontwikkelen in het dagelijks leven en op school. Jouw tiener ziet weer kansen en vindt balans in zijn eigen kracht. Hierbij komen rollenspellen (sociale situaties en gedrag), mindfulness (bewustzijn, focus, rust) en structuur aan de orde. Zeker in de ontwikkeling van het puberbrein is rust vinden belangrijk om van daar uit bewuste keuzes te maken in hun verdere ontwikkeling. Met zelfvertrouwen je plek vinden om nieuwe mogelijkheden te creëren vanuit de eigen kracht en dat geeft nieuwe motivatie en kansen!

Wanneer Jeugdcoaching ?

Ingewikkelde situaties 

Bijvoorbeeld: pesten, ziekte of overlijden familielid, echtscheiding, uitbreiding gezin, verhuizing, moeite met concentratie, moeite met vrienden maken, of lasthebber van groeps- of prestatiedruk.   

Gedrag wat afwijkt

Bijvoorbeeld: agressie, woede, liegen, boosheid, asociaal gedrag of verdriet.

Vervelende gevoelens

Bijvoorbeeld: schaamte, verlegenheid, (faal)angst, heimwee en onzekerheid. 

Negatieve gedachten 

Bijvoorbeeld: somberheid, onzeker zijn. ik ben niet goed genoeg’, ‘niemand vindt me aardig’ of ‘mijn mening doet er niet toe’.

Tegenslagen in ontwikkeling

Bijvoorbeeld: Piekeren, moeilijk inslapen of eten, leerproblemen of hechtingsproblemen.  

Lichamelijke klachten 

Bijvoorbeeld: buik- of hoofdpijn, vermoeidheid, niet lekker in het lichaam zitten (niet geaard zijn). 

Steeds worden de hulpvraag, kwaliteiten en mogelijkheden van de jongere bij de begeleiding als uitgangspunt genomen. Klik voor meer informatie op Online-coaching
Online-intake voor slechts €19,95.